Les graves i pedres per a jardí són una solució de paisatgisme molt vistosa tant per decorar l'espai exterior com per delimitar ambients. Ofereixen grans possibilitats decoratives, ja que existeixen àrids de diferents formes, mides i colors, i es poden combinar entre si per crear contrastos. Però a més de la funció estètica, els àrids decoratius protegeixen la terra dels canvis bruscos de temperatura, eviten la proliferació de males herbes quan incorporen malla geotèxtil i ajuden a estalviar aigua perquè conserven la humitat del sòl evitant-ne l’evaporació i, per tant, optimitzant el reg de les plantes. A més, destaquen per la seva fàcil instal·lació i baix manteniment, ja que només necessiten un ruixat amb aigua a pressió per treure'ls la pols. Incorporar graves, rocalles, paviments o murs secs, o elements decoratius de pedra com fonts, bancs, monòlits i pedres exemplars atorgarà elegància i funcionalitat al seu jardí.