L’aigua té la capacitat d'atorgar vida als nostres espais exteriors, ja que aquesta transmet màgia, misteri, pau i reflexió lumínica. A més, si està en moviment, el seu so aportarà un nou atractiu a l'entorn. Són moltes les formes en les que podem incorporar l'element líquid al nostre jardí i hi tindran cabuda en qualsevol pressupost si ho organitzem bé. La forma més habitual d'introduir-lo al jardí és mitjançant la incorporació de piscines o fonts. Però existeixen testos ceràmics o metàl·lics segellats que poden resultar una alternativa atractiva per a espais més reduïts. Ens decantem per un format més naturalitzat recreant espais aquàtics naturals, o més artificial amb miralls d'aigua o fonts i piscines de línies modernes; la integració és la clau fonamental. Una font, un estany, una piscina o qualsevol altre element d'aigua no ha de fer ombra a la resta d'elements del disseny. A més, afegir que no estem malbaratant l’aigua, ja que els sistemes de filtrat i recirculació fan que només calgui reposar la que es va evaporant.