L’aigua és un recurs escàs i difícil de gestionar degut a la seva irregularitat temporal i espacial. Per això, a SATIVA jardiners emprem la millor tecnologia del sector orientada a millorar l'eficiència del reg, mitjançant l'ús de sistemes de reg intel·ligent. Aquests sistemes permeten subministrar als jardins l'aigua que necessiten en cada moment, en funció de l'estat fisiològic de les plantes així com de les condicions ambientals de temperatura i humitat del sòl, de forma homogènia i regular i a l'hora programada. D’aquesta manera, ens assegurem de fer un ús responsable de l’aigua i aprofitar-la de forma òptima i ecològica.